Maksātnespēja – kas tas ir un kā tā stājas spēkā?

Maksātnespēja jeb bankrots – kā tas ir un ko tas nozīmē personai? Ne visi, kuri dzirdējuši par maksātnespēju, skaidri zina, ko šis jēdziens nozīmē. Lai saprastu, kas ir maksātnespēja un kā tā atšķiras, turpini lasīt rakstu un noskaidro!

Maksātnespējas process – kas tas ir?

Pēc tiešās definīcijas maksātnespēja ir tiesas noteikts spriedums, kas konstatē un apstiprina parādnieka stāvokli, kurš vairs nespēj kārtot savas parādu saistības pats. Šāda veida process ir nepieciešams, lai ļautu atbrīvoties no uzkrātajiem parādiem, vēlāk turpinot dzīvi bez parādsaistībām. Maksātnespēju var iesniegt:

 • uzņēmums;
 • fiziska persona;
 • kreditors vai administrators, kurš atbildīgs par parādnieku.

Ar maksātnespējas procesu saistīti vairāki termini. Kādi tie ir?

Maksātnespējas likums

Visu, kas saistīts ar maksātnespējas procesu, tās uzsākšanu un tiesiskumu, nosaka maksātnespējas likums. Tājā ir skaidrots, kā norit maksātnespējas process un kāda ir ar to saistīto personu loma procesa attīstībā.

Maksātnespējas reģistrs

Šāds reģistrs veidots ar mērķi nodrošināt dažādu maksātnespējas procesu publiskumu un veicinātu procesu virzību. Tajā tiek veikti ieraksti par visa veida maksātnespējas procesu norisi. 

Situācijā, kad vēlas atjaunot maksātspēju, ir divi posmi:

 • pirmais nosaka, ka tiek pārdota visa maksātnespējīgās personas manta;
 • otrais nosaka, ka stājas spēkā saistību dzēšana, kas ilgst lielākoties 3-4 gadus, kad maksātnespējīgā persona, vadoties pēc noteikumiem un iespējām, atmaksā kredītsaistības. 

Bet kā atšķiras maksātnespējas? Turpini lasīt un noskaidro raksta turpinājumā!

Fiziskas personas maksātnespēja 

Maksātnespēja fiziskai personai ir process, kad par maksātnespējīgu pasludina tiesas procesa laikā fizisku personu. Pieteikumu uz maksātnespēju var iesniegt jebkura persona, galvenais, lai tā pēdējo pus gadu maksātu nodokļus. Maksātnespējas process nav iespējams, ja persona:

 1. piešķirtā aizdevuma līdzekļus vairāk nekā 30% apmērā izlietojusi citiem mērķiem nekā sākotnēji tika paredzēts;
 2. ir iesaistīta kriminālprocesā par nodokļu nemaksāšanu valstij;
 3. ir pirms mazāk nekā 10 gadiem tikusi atzīta par maksātnespējīgu. 

Fizisku personu maksātnespēja iedalās divos veidos – provātpersonas maksātnespēja un juridiskas personas maksātnespēja

Privātpersonas maksātnespēja

Maksātnespēja privātpersonai ir process, kas tika aprakstīts raksta pirmajā daļā – iesniedzot pieteikumu uz maksātnespēju, to vai nu apstiprina, vai noraida, tādējādi stājoties spēkā maksātnespējai, vai tieši pretēji. 

Juridiskas personas maksātnespēja

Uzņēmuma maksātnespēja un bankrots ir līdzīgs process jau iepriekš aprakstītajam, taču vērā jāņem vairākas būtiskas atšķirības. Tā kā par maksātnespējīgu sevi atzīst kādas institūcijas pārstāvis, pēc maksātnespējas procesa:

 • tiek apturēta parādnieka pārvaldes institūcijas darbība;
 • institūciju vietā stāsies tiesas iecelts administrators.

Svarīgi saprast, ka jebkādā situācijā loma galvotājam maksātnespējas gadījumā nemainīsies – arī pēc tās stāšanās spēkā galvotājs turpina pildīt savas saistības. 

Cik ilgā laikā, iestājoties maksātnespējai, tiek dzēsti parādi?

Laika periods, kurā tiek dzēsti parādi, ir atšķirīgs un svārstās no pus gada līdz pat trijiem gadiem. Kas to ietekmē? Parādu dzēšana:

 • 6 mēnešu laikā iespējama, ja maksātnespējīgā persona sedz vismaz 50% no parāda;
 • 1 gada laikā iespējama, ja maksātnespējīgā persona sedz vismaz 35% no parāda;
 • 1,5 gada laikā iespējama, ja maksātnespējīgā persona sedz vismaz 20% no parāda.

Taču, ja arī pēc pusotra gada parādnieks nav spējis atmaksāt pat 20% no kopējās parāda summas, tiek aprēķināts tālākejošs laika posms parāda dzēšanai, un tas ir:

 • 1 gads, ja saistības vairs nepārsniedz 30 000 euro;
 • 2 gadi, ja saistības nepārsniedz 150 000 euro;
 • 3 gadi, ja saiestības pārsniedz 150 000 euro. 

Kā rīkoties, ja šķiet, ka vairs nav iespējams atmaksāt aizdevumu?

Netcredit – maksātnespējas atsauksmes, palīdzība un konsultācijas

Ja šķiet, ka nav iespējams turpināt savas saistības ar kredītdevēju un atmaksāt paredzēto naudas summu, ieteicams no sākuma vērsties pie konsultantiem, kas novērtēs Tavu radušos situāciju. Netcredit ir lieliska vieta, kur palīdzīgas rokas Tev ieteiks, kā rīkoties. 

Apmeklē Netcredit mājaslapu un piesaki savu konsultāciju, lai izvērtētu, vai draud maksātnespēja, arī Tu!